AnetteIvar

Ännu en bloggare på VF

Ja till arbetsmarknadsutbildning, men…

För några veckor sen var jag på ett informationsmöte om arbetsmarknadsutbildning genom arbetsförmedlingen. Mannen, från utbildningsföretaget, som informerade om utbildningen sa att tiderna är från måndag till fredag mellan kl 08.00-17.00, eftersom Arbetsförmedlingen vill att utbildningen ska vara som en hel arbetsdag. Sen sa han att Försäkringskassan sagt att dom som inte orkar med utbildningens tider ska heller inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Berättelse från verkligheten 1:
Två arbetslösa kvinnor måste åka tåg till Karlstad och sen vidare med buss för att ta sig till utbildningen, sa att de kommer inte att ha råd med dessa dagliga resor.

Berättelse från verkligheten 2:
En arbetslös kvinna med den lägsta ersättningen i Jobb- och utvecklingsgarantin, 223:- per vardag före skatt, har heller inte råd att gå utbildningen. Hon måste då skriva in sina barn i förskolan på full tid och får då ökade kostnader, samtidigt som hon har den lägsta ersättningen. Och lägg då till de dagliga resorna på det, säger hon. Det finns inget ekonomiskt utrymme för detta, säger hon.
Hon berättar att de skulle inte klara sig utan hennes mans inkomst. ”Tur att han har ett arbete.”
Familjens ekonomi är redan enormt ansträngd och det finns inget ekonomiskt utrymme för henne att gå arbetsmarknadsutbildning även om det skulle ge henne större möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi blir fler och fler som sjuka, utförsäkrade och arbetslösa som känner igen oss i de här berättelserna. Och berättelserna från verkligheten blir allt fler…

Ja till arbetsmarknadsutbildning, men…

Alliansens arbetsmarknadspolitik?

Sjukförsäkringen har INTE blivit mänskligare!

Jag läser i VF den 4/5, i en Debattartikel att ”Sjukskrivningarna historiskt låga i alliansens Sverige”, skriven av Christian Holm (M) riksdagsledamot Värmland och Finn Bengtsson (M) riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet.

Christian Holm och Finn Bengtsson skriver:
”Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet sjukskrivna halverats.”
”Jämfört med 2006 är idag ungefär 200 000 färre i utanförskap på grund av sjukfrånvaro. Det är resultatet av en mänskligare sjukförsäkring där rehabiliteringen fungerar.”
”I dag satsas närmare tio miljarder kronor mer på medicinsk rehabilitering varje år”
Att sjukskrivningarna nu är färre och kortare beror på att sjuka människor utförsäkras. Ingen blir friskare när man som sjuk utförsäkras. Ingen blir friskare för att man blir fattigare.

Att utförsäkra sjuka människor med läkarintyg och med specialistintyg till arbetslöshet, kan man inte kalla rehabilitering.

Den så kallade ”rehabilitering” som regeringen satsat stort på visade sig inte hjälpa utan tvärtom vara skadlig i en stor andel av fallen. Otroligt nog satsas det ändå på mer av samma sort.
LO-TCO Rättsskydd möter nu sjuka människor som har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, varit tre månader eller mer i Arbetsförmedlingens program – och sedan, när de söker sjukpenning på nytt, får avslag.
– Vi talar om personer som Arbetsförmedlingen inte kan göra någonting för, säger Claes Jansson. Personer som enligt Arbetsförmedlingen inte ens kan delta i arbetsprövning, eller som redan har gjort det med dåligt resultat. Ändå anser Försäkringskassan att de har arbetsförmåga, och avslår ansökan om sjukpenning.

– Vi ser många ge upp och gå in i djupa depressioner när de får beskedet från Försäkringskassan, säger Claes Jansson. En del klienter är på gränsen till självmord, somliga är intagna för psykiatrisk vård. Mer om detta på: http://lotidningen.se/2011/01/17/nya-sjukregler-i-fokus-for-rattsskyddet/
Man kan inte sätta tidsgränser på sjukdomar. Ingen blir frisk pga tidsgränser. Det är ingen lösning att kasta ut sjuka ur försäkringen, det leder inte till fler i arbete utan till fler som står ännu längre från arbetsmarknaden än de var innan. Sjukdomar har aldrig botats genom att man inför tidsgränser. Det är helt absurt!

Christian Holm och Finn Bengtsson skriver:
”Fortfarande finns mycket kvar att förbättra med sjukförsäkringen men vi har kommit en bra bit på vägen.”
Att utförsäkra sjuka människor med läkarintyg och med specialistintyg, kan man inte kalla ”att förbättra sjukförsäkringen”, snarare  nedmontering av sjukförsäkringen. Och idag är det ca 65 000 utförsäkrade trots sjukdom och tiotusentals står på tur.

När Christian Holm (M) och Finn Bengtsson (M) säger att sjukförsäkringen har blivit mänskligare och att rehabiliteringen fungerar, så kan man undra på vilket planet dom har semestrat de senaste åren.

Jag rekommenderar att Christian Holm (M) riksdagsledamot Värmland och Finn Bengtsson (M) riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, att lyssna på denna länk där socialsekreterare berättar hur verkligheten ser ut, ”Nu bryter vi tystnaden”:
http://www.youtube.com/watch?v=-78pYqSSVhU&list=FLDAfX0UdHgnhQTXdrSHVqug&index=1&feature=plpp_video

 

/Anette Ivarsson, Sjuk och utförsäkrad till arbetslöshet.

 

Oväntat besök på bloggen, igen!

Jag har fått oväntat besök på min blogg, igen! När myndigheterna ändå tar sig tid att besöka min blogg, så tycker jag att det är oartigt av dom att inte skriva en kommentar och tycka till om innehållet.

2012-02-29  Kriminalvården
2012-02-29  Kriminalvården
2012-01-20  Försäkringskassan
2011-11-16  Migrationsverket
2011-10-04  Försvarsmakten
2011-08-23  Skatteverket
2011-07-18  FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Nej, man kan INTE lita på sjukförsäkringen!

Jag läser i VF den 22/2, i en Debattartikel att ”Visst kan man lita på sjukförsäkringen”, skriven av Pia Hallström (M) Riksdagsledamot från Värmland och Saila Quicklund Ledamot i Socialförsäkringsutskottet.

Pia Hallström och Saila Quicklund skriver:
”Socialdemokraternas egen passivitet som ledde till att 140 personer om dagen gömdes och glömdes i förtidspension”
I media ljuger ansvariga politiker om statistiken för sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Och nu har de pengar som vi alla har betalat in för att vara försäkrade vid eventuell sjukdom, istället för att ges till de sjuka, gjorts om till jobbskatteavdrag.

Pia Hallström och Saila Quicklund skriver:
”Utredningen gjorde bedömningen att sjukförsäkringen behöver en tydlig tidsgräns, eftersom långa och passiva sjukskrivningar är förödande för den enskildes möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I dag har vi en rehabiliteringskedja med tydliga avstämningspunkter. Att sjukskrivningarna nu är färre och kortare beror på att man tar ett helhetsgrepp om den sjukskrivna”
Man kan inte sätta tidsgränser på sjukdomar. Ingen blir frisk pga tidsgränser. Det är ingen lösning att kasta ut sjuka ur försäkringen, det leder inte till fler i arbete utan till fler som står ännu längre från arbetsmarknaden än de var innan. Sjukdomar har aldrig botats genom att man inför tidsgränser. Det är helt absurt!
Sjuka ingår i ett trygghetssystem som de själva har betalat in till i hela deras yrkesliv. Sjuka som har blivit utförsäkrade ingår i ett trygghetssystem som de själva har betalat in till i hela deras yrkesliv, som nu blir/blivit utkastade trots sjukdom med läkarintyg. Idag är det ca 65 000 utförsäkrade trots sjukdom och tiotusentals står på tur.
Från årsskiftet är det handläggarna på Försäkringskassan som ensamma beslutar om ifall det föreligger någon arbetsförmåga – läkarintyg och hälsotillstånd spelar ingen roll längre för bedömningen. Bedömningen sker dessutom numera gentemot fiktiva jobb som inte ens finns i verkligheten. Har verkligen handläggarna på Försäkringskassan de medicinska kunskaper för att bedöma om sjukas arbetsförmåga? Varför respekteras inte läkarintygen? Varför lyssnar inte Försäkringskassan på den sjuke och på den sjukes läkare? Varför lyssnar inte Alliansen och Försäkringskassan?
Som det ser ut är det varken arbetsförmåga eller sjukdom som bedöms eller är avgörande om den sjuke ska vara kvar i sjukförsäkringen. Det är Alliansens regler som gäller! Deras regler bestämmer hur länge man får vara sjuk, oavsett sjukdom med läkarintyg. Och om man är sjuk, trots läkarintyg. Till mig har Försäkringskassan sagt innan utförsäkringen att ”det spelar ingen roll vad som står i dina papper, du blir utförsäkrad ändå! För såna är reglerna!”
Att vara sjukskriven med bl a kroniska sjukdomar är verkligen inte att vara passiv. När rehabinsatser inte fungerar, så gäller det att hitta rehabilitering så att man som sjuk orkar leva med sjukdomarna. Men som sjuk och utförsäkrad kraschade ekonomin och har nu inte råd med rehabilitering. Min sjukdomsbild är inget heltidsjobb. Det är ett dygnetruntjobb. En ständig kamp att hitta sätt att orka leva med sjukdomarna. Detta är inte att vara passiv i sin sjukskrivning. Alliansens med flera som säger att man som sjuk är passiv i sin sjukskrivning vet inte vad dom pratar om.
Att sjukskrivningarna nu är färre och kortare beror på att sjuka människor utförsäkras. Ingen blir friskare när man som sjuk utförsäkras. Ingen blir friskare för att man blir fattigare.

Pia Hallström och Saila Quicklund skriver:
”Svårt sjuka undantas sjukreglerna och får behålla sin sjukpenning.” 
Vad menar ni med ”svårt sjuka”? Och vem ska göra den bedömningen?

Pia Hallström och Saila Quicklund skriver:
”Det är också därför vi gjort en historiskt stor satsning på rehabilitering, som totalt uppgår till cirka sju miljarder kronor årligen.”
”Det nya är att vi från och med 2012 satsar 500 miljoner kronor extra varje år för att ge fler människor möjlighet att snabbare komma tillbaka till arbetsgemenskap genom tidiga, aktiva och individuellt anpassade insatser.”
Att utförsäkra sjuka människor med läkarintyg och med specialistintyg, kan man inte kalla rehabilitering.
Den så kallade ”rehabilitering” som regeringen satsat stort på visade sig inte hjälpa utan tvärtom vara skadlig i en stor andel av fallen. Otroligt nog satsas det ändå på mer av samma sort.

LO-TCO Rättsskydd möter nu sjuka människor som har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, varit tre månader eller mer i Arbetsförmedlingens program – och sedan, när de söker sjukpenning på nytt, får avslag.
– Vi talar om personer som Arbetsförmedlingen inte kan göra någonting för, säger Claes Jansson. Personer som enligt Arbetsförmedlingen inte ens kan delta i arbetsprövning, eller som redan har gjort det med dåligt resultat. Ändå anser Försäkringskassan att de har arbetsförmåga, och avslår ansökan om sjukpenning.

– Vi ser många ge upp och gå in i djupa depressioner när de får beskedet från Försäkringskassan, säger Claes Jansson. En del klienter är på gränsen till självmord, somliga är intagna för psykiatrisk vård. Mer om detta på:http://lotidningen.se/2011/01/17/nya-sjukregler-i-fokus-for-rattsskyddet/

Pia Hallström (M) Riksdagsledamot från Värmland och Saila Quicklund Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, borde skämmas som ställer sig bakom ett rättsosäkert och nyckfullt sjukförsäkringssystem!

Varför lyssnar inte Försäkringskassan på den sjuke och den sjukes kunniga läkare och specialister?
Alla kan ha oturen att bli sjuka eller råka ut för en olycka. Alla kan/blir utförsäkrade trots läkarintyg.
Alliansen med Ulf Kristersson monterar ner sjukförsäkringen.

Alliansens okunskap om sjuka har förödande konsekvenser för den sjuke.
Stoppa utförsäkringarna av sjuka! Gör om och gör rätt på riktigt!
Jag rekommenderar att Pia Hallström (M) Riksdagsledamot från Värmland och Saila Quicklund Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, att lyssna på denna länk där socialsekreterare berättar hur verkligheten ser ut, ”Nu bryter vi tystnaden”:
http://www.youtube.com/watch?v=-78pYqSSVhU&list=FLDAfX0UdHgnhQTXdrSHVqug&index=1&feature=plpp_video

/Anette Ivarsson, en arbetare som hade oturen att bli sjuk.
Sjuk, utförsäkrad och snart i FAS 3, utan möjlighet till rehabilitering.

Oväntat besök på min blogg!

Jag har fått oväntat besök på min blogg, eller kanske inte så oväntat! När myndigheterna ändå tar sig tid att besöka min blogg, så tycker jag att det är oartigt av dom att inte skriva en kommentar och tycka till om innehållet.

2012-01-20 10:09:13 – Försäkringskassan
2011-11-16 16:02:22 –  Migrationsverket
2011-10-04 14:58:05 – Försvarsmakten
2011-08-23 10:34:21 – Skatteverket
2011-07-18 16:56:22 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut


Hej tomtegubbar slå i glasen…!

”Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara!” Ja, nu är de flesta tomtar bortstädade eller bortresta för den här gången. Men jag såg några lustiga tomtar. KarlstadsTomten hade dumpat renarna och valde att köra en röd och sportig Morgan Aero 8, med fulla baksätet med paket. I Säffle sågs en tomte klättra balkongvägen, medan en annan tomte där såg ut att ha kul i repen på en annan balkong.
Jag tycker nog att KarlstadsTomten hade mest stil medan SäffleTomtarna verkade ha roligast!


I juletid i Sverige

Jag är en av många föräldrar i Sverige men också Säffle som brottas med den dåliga självkänslan inför julen då alla handlar julklappar och mat i massor för att hålla skenet uppe inför alla andra. I min familj blir det ingen julklapp till barnen då min inkomst ligger på ca 5000 kronor och gjort så sedan lång tid tillbaka. Hur hamnar man här då, jo man kan vara arbetslös, sjukskriven eller utförsäkrad med en låg ersättning! Själv har jag inte fått ett enda förslag från arbetsförmedlingen på över ett år och snart är man i Fas 3 fast man undra vart fas 1 och 2 tog vägen. Men själv så besitter jag stora kunskaper inom flera områden och vet att jag kan bidraga och utveckla många saker här i vår lilla stad.
Då kan ju många tänka att varför går dom inte till socialen, visst kan man det och tigga pengar samt fylla i papper om inkomst, hyra mm för att få lite tillbaka i bästa fall. Men jag kan säga att man skäms så mycket över att sitta där ute i väntrummet och sen inne hos socialsekreteraren att man väljer att inte gå, tänk om någon man känner skulle dyka upp och se en. Vilka frågor och framför allt vilket skitprat skulle inte då florera i Säffle, fattig, sjuk och socialfall.
Varför jag just nu, skriver detta är att jag har tröttnat på skitprat bland folk om en själv och jag vet att det finns många människor i vår lilla stad som mår så dåligt att dom knappt orkar hålla huvudet över ytan, tyvärr så finns det dom som tyvärr inte orkar leva vidare utan tar sitt liv. Jag lider med dom och deras familjer som får ta smällen efteråt men den som tar sitt liv för att dom inte orkar mer är väldigt starka som personer men har ett dåligt självförtroende.
Så jag ber till alla som någon gång tänkt saker om andra att tänka om och börja göra nytta i stället, för skitprat föder bara mer elände i vårt samhälle och det är ett tecken på att allt inte står rätt till.
Jag har som jag sagt i detta brevet blivit drabbad av detta till den milda grad att jag idag inte får något arbete i denna stan och troligen inte någon stad nära oss, varför du undrar någon!? Ja säg det, en sanning kan lätt bli en osanning genom många munnar och detta gör att det kan drabba så illa i slutänden.
Så snälla ni, sluta prata skit om andra och bry er om och visa det!
Vill tacka Lillie Karlsson som tog upp Barnfattigdomen i Sverige och i vår lilla stad, men både hon och jag vet att det finns många fler än 70 barn som är drabbade. Men hur kan man göra för att stoppa detta elände eller är det en del i vår utveckling att vissa skall vara utanför och andra frossa i det goda.
Jag tror att vår lilla stad kan visa hur man gör för att värna om sina medborgare genom att utveckla sin egen modell när det gäller företagande, småskalighet och nytänkande.
Så jag ber er att titta er runt omkring era vänner och våga fråga om allt står rätt till och om ni kan hjälpa till på något sätt. För ett vänligt ord eller en kram hjälper för stunden men det är den stora handlingen som kan göra skillnad i långa loppet.
Önskar er alla en skön och härlig jul och ett gott nytt år!
Skrivet av: ”Säfflebo”

Bryt inte ihop nu! Kämpa!

Sitter med brevet från Förvaltningsrätten, igen. Jag ska överklaga Förvaltningsrättens beslut som avslår min överklagan om utförsäkring från sjukförsäkringen, igen. Det innebär att jag som sjuk ska bemöta försäkringskassans jurister och regeringens hårda och grymma sjukförsäkringsregler.
Varför gäller inte läkarintygen längre?
Varför lyssnar inte försäkringskassan på den sjuke och på den sjukes kunniga läkare och specialister?

Fokus Anette! Bryt inte ihop nu! kämpa!

Hur ska sjuka orka?

Dricker extra starkt kaffe och läser ett brev från a-kassan: ”Meddelande om kommande utförsäkring.”
Och i andra handen har jag ett brev från Förvaltningsrätten som avslår min överklagan om utförsäkring från sjukförsäkringen, igen.
(Det är ca 1 år sen jag blev utförsäkrad från sjukförsäkringen, trots läkarintyg och specialistintyg.)

Hur många gånger kan man som sjuk med läkarintyg bli utförsäkrad?
Hur ska man som sjuk orka?

När livet inte blev som man tänkt sig

I boken, På väg – om drömmar, ilska och vilja, hittade jag en berättelse som jag vill dela med mig.
”Jag vill berätta om Lasse, en man vars liv inte blev som han tänkt sig. Lasse är strax över 50 år och har arbetat hela sitt vuxna liv som tillskärare inom textilindustrin. Han har slitit ut sina axlar, han har stora problem att röra nacke och armar och efter en tid så får Lasse en tidsbegränsad sjukersättning på grund av sin nedsättning. Lasse genomgår en utredning och den utredande läkaren bedömer att Lasse kan arbeta 50 procent. Lasse blir jätteglad, han vill jättegärna börja jobba igen. Han går till arbetsförmedlingen men förhoppningen att kunna arbeta 50 procent visar sig ganska snabbt vara orealistisk. Lasse klarar knappt att hantera de mest vardagliga sysslor utan att få en kraftig värk. Och Lasse blir åter sjukskriven.
Efter en tid får han besked om att hans sjukpenning kommer att dras in. Med hjälp av facket överklagar Lasse försäkringskassans beslut.
Han besöker arbetsförmedlingen för att åter anmäla sig som arbetssökande men nu har han inte rätt till a-kassa. Han har genom sitt överklagande talat om att han inte står till arbetsmarknadens förfogande. Efter åtta månader är Lasses ärende i länsrätten, där han får rätt. Nu får Lasse en ordentlig klumpsumma pengar. Men vad ska Lasse leva av under tiden?
I åtta månader ska han klara sig utan ersättning. Hur just Lasse klarade det tänker jag inte tala om. Men fundera på hur ni själva skulle klara av en situation som den här. Det är något som kan hända oss alla. Vi behöver se över våra trygghetssystem, så att de är just trygghetssystem!
Jag vill se ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Ett samhälle som finns där när livet inte riktigt blev som vi hade tänkt oss.”

Alla kan ha oturen att bli sjuka eller råka ut för en olycka!
Alla kan/blir utförsäkrade trots läkarintyg!
Stoppa utförsäkringarna!
Gör om och gör rätt på riktigt!

Skäms Arkelsten och moderaterna!

Skäms Arkelsten och moderaterna för att ni vill skriva om historien, skäms för att ni sänker restaurangmomsen samtidigt som ni utförsäkrat 54 000 människor för att de enligt er inte längre är sjuka. Skäms för att barnfattigdomen fördubblats under er tid i regeringen och skäms för att skatterna sänkts med 100 miljarder samtidigt som Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten någonsin! Skäms för att sjuka, arbetslösa och pensionärer ska betala högre skatt än de som jobbar. Skäms för att ni lovat att minska utanförskapet och inte gjort något för det utan tvärtom fört en politik där den ökat. Skäms för att ni vill försämra lönerna för unga och för invandrare och skäms för att ni tror det svenska folket är så dumma så de går på erat försök till att revidera historien!
/Christian Norlin

Jag håller med Christian Norlin. Arkelsten och moderaterna borde verkligen skämmas!

Om mobbning!

Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan eller inom militärlivet. En person som mobbar en annan kallas mobbare.
Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövning, ofredande och sexuellt ofredande.
Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status.
Studier visar att mobbare vanligen har gott självförtroende och begränsad empati. Mobbare trivs med den makt det innebär att kunna kontrollera och trakasserare en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta massan till hjälp, det vill säga betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa.
För att stävja mobbning är det nödvändigt att ingripa mot dem som mobbar.
Som ett led i förebyggande arbete är det också önskvärt att få följeslagarna eller betraktarna att reagera och agera, det vill säga sänka toleransen för mobbning.

  • Varför sker mobbning bland unga och vuxna?
  • Vart kommer jag in?
  • Kan jag påverka?
  • På vilka sätt påverkar min inställning min utveckling och framtid?
  • Hur kan jag bättre lära mig fokusera på det jag har och kan?
  • Är det viktigt med drömmar och mål?
  • Finns det möjligheter i omöjligheter?

Källa:  Sir John Group

Livsboken

Livsboken är en utmaning till kollektivt ansvar och politiskt handlande, då debatten till stor del kommit att handla om handikappade människors liv och värde.
Författarna till Livsboken är på olika vis engagerade i handikapprörelsen.
Harald Ofstad är en av författarna.

Här är några utdrag ur Livsboken.

”Med den här boken vill vi diskutera livsvillkor och människovärde.”
”Vi skriver därför att vi känner djup oro inför en debatt som så klart ifrågasätter livets okränkbarhet. Vi är upprörda över hur debatten skiljer ut vissa människor och betraktar dem som mindre värda.”
”Alla människor måste mötas med djupaste respekt. Alla människor är betydelsefulla.”

Verklighet kontra fasad
”Dömer vi efter samhällets fasad – den mask bakom vilket det döljer sig, så är vårt samhälle klart demokratiskt, baserat på idéerna om alla människors lika värde och rätt att leva ett gott liv.”
”Verkligheten är en annan. Verkligheten är att vi har format samhället så att stora grupper blir utslagna. Och de utslagna får inte samma värde som de som lyckas. Och vilka möjligheter ha de att leva ett gott liv?”
”De som vinner på att samhället fungerar så att många slås ut, gillar inte distinktionen mellan verklighet och fasad. Att acceptera distinktionen skulle pressa dem in i en allvarlig konflikt. De vill behålla verkligheten sådan den är, för det tjänar de på.”
”Om vi verkligen är intresserade av att samhället ska närma sig våra demokratiska ideal, måste vi försöka tränga igenom de klichéer och ordmassor – hela den dimbildning som utgör samhällets fasad. Vi måste försöka se hur samhället faktiskt fungerar.”

Kampen för tillvaron
”Vårt samhälle är baserat på konkurrens.”
”Konkurrensens idé är att någon vinner, medan andra förlorar. Den blir en kamp för att vinna. Kampen för tillvaron blir en del av samhällsstrukturen.”
”För att dölja det råa kampmomentet, gömmer sig samhället bakom fasaden av kristna ord om att man skall bruka sina gåvor och demokratiska ord om att alla bör ha samma chans till ett gott liv. Den som klarade sig, nyttjade sin chans och talanger. Den som inte klarade sig, får skylla sig själv. Han tog inte chansen utan grävde ner sitt pund. Dessa myters ändamål är att befria samhället från dess ansvar, på samma sätt som myten om viljans totala frihet lugnar vårt onda samvete när vi straffar människor. Det är inte samhället det är fel på. Det finns personer som inte passar in. De får skylla sig själva.”

Socialdarwinismen – idag
”Det finns en myt – en farlig myt – att socialdarwinismen är utrotad. I själva verket lever vi – som redan nämnts – i ett samhälle som bygger på urvalet som stimulerar till kamp och konkurrens och som – om vi bortser från fraserna – anser att den misslyckade är dålig – en förlorare – emedan han misslyckades. Socialdarwinismens lära om att den starka ska härska över den svaga och att den svaga är föraktlig emedan han låter sig behärskas, är ett uttryck för tendenser som är djupt förankrade i våra västerländska demokratier, och i oss själva. Läran var ett dominerande inslag i nazismen. Men den finns överallt.”
”Den amerikanske amiralen R. Bacon yttrade: ”Livet är en kamp. Slutet på striden är urvalet. Den starke skall vinna, erövra, överleva, fortplanta sig. Den svage måste underkasta sig, gå under, försvinna. Så har naturen själv ordnat det. Också människor lyder under denna naturlag, och det gör även stater och raser.” (Bacon & McMurtie: Modern Naval Strategy, N.Y., 1941)

Handikapp, nytta och självkänsla
”En icke handikappad  människa som fungerar normalt i samhället, förmodas göra en insats av något slag. Insatsen är – får man hoppas – något som i sista hand har egenvärde. Ibland uttrycker vi detta med att säga att ”den och den är en nyttig person”, men det är missvisande. Det är insatsen som är nyttig, inte personen. Säger vi att personen är nyttig, bedömer vi själva människan ur nyttosynpunkt.”
”Att en person gör nytta, påverkar emellertid ofta vår bedömning av honom: han är värdefull emedan han gör en viktig samhällsinsats.”
”Men vi måste skilja mellan att en insats är värdefull och att en person är värdefull.”

Ett orättvist perspektiv
Vi bedömer i hög grad oss själva – och andra – utifrån vissa ideal: prestationsideal, utseendeideal, begåvningsideal, etc. Vi lever i ett meritokratiskt samhälle som gynnar dem som uppfyller kraven, som är starka och inte alltför avvikande – annat än i positiv riktning. Samhället är till för de vanliga. Detta påverkar vår inställning till handikappade.”
”I vårt effektivitets-samhälle betraktar många dem som ”minusposter”.
”Emellertid måste vi komma ihåg att våra ideal är utformade ur ett grundperspektiv hämtat från dem av oss som är friska. När vi därför bedömer en handikappad utifrån våra ideal, sker det ur ett djupt orättvist perspektiv.”

Vår inställning till de svaga är ett symtom på vår kultur
”Men de handikappade har inte bara rätt till ett bra liv, utan – som alla andra – till det bästa liv de är i stånd att leva. Att försöka förverkliga det idealet är ett uttryck för vår kultur.”

”Alla människor måste mötas med djupaste respekt. Alla människor är betydelsefulla.”

Vårt förakt för svaghet!

”Om vi håller upp nazismen som en spegel för oss, ser vi våra egna drag förstorade, men just därför så avslöjande.” Skriver Harald Ofstad (1920-1994) professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet (1955-1987) i boken Vårt förakt för svaghet.

Harald Ofstad har i denna bok velat tränga in i det som nazisterna kallade sin världsåskådning, analysera de värderingar och normer och de uppfattningar av fakta som bildade den livsinställning som låg till grund för deras handlingar.

”I stigande grad rangordnar vi människor som mer eller mindre värdefulla: Elitmänniskor och mindervärda, A-lag och B-lag.” Skriver Harald Ofstad i Förord till pocketupplagan.

”I land efter land börjar man nu kräva lägre skatter och nedskärning i socialbudgeten. Eller med nazismens ord: Det finns inget skäl att ge ut pengar på dem som är dömda till undergång. Låt dem gå under. Det blir billigare – för de lyckade.” Skriver Harald Ofstad i Förord till pocketupplagan.

”Och de rikare blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och när de fattiga kräver att de rika ska uppge sin särställning, får de till svar att den är förutsättningen för världens rikedom och därigenom för att de fattiga inte är fattigare än de är. – Så försöker de starka att beröva de svaga också protesten.” Skriver Harald Ofstad vidare i Förord till pocketupplagan.

”Antisemitismen är inte det väsentliga i nazismen. Det väsentliga är läran om att den starke ska härska över den svage och att den svage är föraktlig emedan han låter sig behärskas. Nazismen uppstod inte i 30-talets Tyskland och försvann inte 1945. Den är ett uttryck för djupt förankrade tendenser som alltjämt är levande inom oss och omkring oss. Vi beundrar den som slår sig fram och föraktar den som förlorar.” Skriver Harald Ofstad i Förord.

”Men vi tror oss vara fria från nazism för att vi känner avsky för gaskamrarna. Vi glömmer att de var slutprodukten av en livsinställning vars mål var att bekämpa det ”mindervärdiga” och beskydda det ”sunda och livsdugliga”. Vi glömmer att nazismens program var att värna staten, äganderätten och den vita rasen.”

”Nazismens brutalitet var inte bara en produkt av ett bestämt tillstånd i Tysklands historia. Den var också en konsekvens av en bestämd världsåskådning, en viss uppsättning av normer och värderingar och verklighetsuppfattningar. Vi befinner oss inte den situationen men vi praktiserar mycket av samma normer och värderingar.” Skriver Harald Ofstad vidare i Förord.

Här är några utdrag ur boken, Vårt förakt för svaghet.

Inledning
”Den tyske nazisten uppfattar världen som en kamp. Den som är ”svag” dukar under och bör duka under. Den som är ”stark” segrar, och bör segra”

Identifikation med makt och förakt för svaghet
”Hitler fann stöd för sin syn på världen som kamp mellan ”stark” och ”svag” i vissa tolkningar av darwinismen som en tid var rätt utbredda.”

”NSDAP gick mot socialhjälp, skar ner arbetslöshetsunderstödet, pensionerna, invalidpensionerna och stödet till handikappade, blinda, döva, tuberkulösa etc. Hälsovårdsbudgeten i Berlin var 1930, 125 miljoner. 1933 hade den reducerats till 65 miljoner.”

Ansvar kontra naturprocess
”Naturlag- eller naturprocessynpunkten hjälper Hitler att uppnå ännu en sak: han tror sig kunna reducera, eller rent av eliminera, det moraliska ansvaret för kampen mot de ”svaga”. Nazisterna är ju bara ödets redskap. Därför är det naturen som bär ansvaret. Nazismens roll är bara att inse vad ”naturen” vill och se till att den inte hämmas sin verksamhet. – Det finns ingen anledning att ha medlidande med folk vilkas undergång ödet bestämt.”

Styrka, svaghet och könsroller
”Nazismens syn på könsroller bygger på rent konventionella uppfattningar, men de tar sig extrema uttryck inom nazismen emedan de understöds av dess beundran för vad den betraktar som styrka, och dess förakt för vad den betraktar som svaghet.”

”Identifikationen med makt och föraktet för svaghet präglar också nazismens syn på man och kvinna. Mannen bör vara stark och ha svärd vid sidan. Han måste ha viljestyrka, fysiskt mod, stridsförmåga. Han måste vara osentimental, befallande och skapande. Kvinnan ska vara svag och lyrisk. Hon är känslosam och dum och mannen underdånig.”

”Kvinnans roll är att föda barn (speciellt söner) och tillfredsställa mannens olika behov.”

Ledarprincipen
”Ledarprincipen innebär att hela nationen ska byggas upp som en lydnadspyramid. Överst står ledaren, som inte är ansvarig inför någon överordnad instans, men vilken alla måste visa ovillkorlig lydnad. Ett steg under honom står hans ställföreträdare och närmaste medarbetare. Också de har självfallet ovillkorlig lydnadsplikt gentemot ledaren, men har samtidigt stor makt nedåt. Slutligen kommer vi till dem som befinner sig nederst, folket, som inte har någon makt, endast ovillkorlig lydnadsplikt.”

Hatets föremål
”Vissa av Hitlers uttalanden och handlingar ger intryck av att han är besatt av ett hat och en destruktionsskraft som väller fram eruptivt, ödeläggande allt och alla i dess väg. Men i andra sammanhang får man intryck av ett målinriktat hat, riktat mot dem som han av någon anledning ansåg stod i vägen för hans och partiets maktsträvanden: marxister, kommunister, bolsjeviker, socialdemokrater, moderna konstnärer (år 1925), pacifister, intellektuella, judar osv.”

Per-Åke Walton skrev i ett lektörsomdöme, Btj häfte 23, 1979:
”Ofstad påvisar gång efter annan det avskyvärda i starkas förakt för svaga: för de utslagna i vårt eget samhälle, för minoritetsgrupper, för u-länder. Det svåra är, menar Ofstad, att inse, att vi ibland omedvetet praktiserar nazismens värderingar och normer utan att veta om det: individuellt, nationellt, internationellt. Ofstad påminner oss om att vi gör det. Boken är en engagerande uppgörelse med förtryckets ideologi i alla dess former.”

Det hade varit intressant att få professor Harald Ofstads synpunkter på dagens samhälle och politik.

Alliansen lappar och lagar, igen!

Nu ska Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Försäkringskassan ordna upp reglerna för hur sjukas arbetsförmåga ska bedömas. Dom kommer inte med något nytt! Som det ser ut är det varken arbetsförmåga eller sjukdom som bedöms eller är avgörande om den sjuke ska vara kvar i sjukförsäkringen. Det är Alliansens regler som gäller! Deras regler bestämmer hur länge man får vara sjuk, oavsett sjukdom med läkarintyg. Och om man är sjuk, trots läkarintyg. Till mig har Försäkringskassan sagt innan utförsäkringen att ”det spelar ingen roll vad som står i dina papper, du blir utförsäkrad ändå! För såna är reglerna!”
Då spelar det alltså ingen roll enligt Försäkringskassan att man fortfarande är sjuk med läkarintyg, inte heller om man har intyg från flera specialister. Det är alltså Alliansens regler som gäller, inget annat. Alliansens okunskap om sjuka har förödande konsekvenser för den sjuke. Det är självklart att det är läkare och specialister som har kunskap om den sjukes tillstånd och vad den sjuke behöver, t ex  en fungerande rehabilitering. Varför respekteras inte läkarintygen av Försäkringskassan? Läkare som har både mångårig utbildning och kunskap inom detta område. Varför lyssnar inte Alliansen och Försäkringskassan? Att Försäkringskassan och arbetsförmedlingen inte bedömer den sjuke likadant är inget nytt under himlen. Det är Försäkringskassan som ska rehabilitera den sjuke, men istället skickar de den sjuke till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen sa till mig: ”Vi är en arbetsförmedling!” Jag håller med dom!

Ulf Kristersson säger i SvD 16/8-11:
”I uppdraget till Försäkringskassan ligger därför att arbetet ska ske tillsammans med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen.”
Innebär det att även i fortsättningen att den sjukes läkare och specialister inte har nåt att säga till om?

Ulf Kristersson säger i SvD 16/8-11:
”En central del i det nya verktyget är den försäkrades själv rapporterade förmåga: ett utprovat formulär där den som ska bedömas själv anger vilka aktiviteter han eller hon har bekymmer med. Rapporten – som i förväg skickas till den doktor som har hand om undersökningen – innehåller uppgifter om hur individen klarar såväl sin vardag som mer arbetslivsrelaterade aktiviteter.”
Sjuka skriver redan en omfattande ”rapport” om sin sjukdomsbild och förmåga till Försäkringskassan när man fyller i ansökningar. Denna ”rapport” får även läkare av den sjuke, innan den skickas in till Försäkringskassan tillsamman med ansökan. Detta är inget nytt!
Vad tror Ulf Kristersson vi gör och pratar om på läkarbesöken och på de sk avstämningsmötena?

Ulf Kristersson säger vidare i SvD 16/8-11:
”Det är inte en enkel sak att avgöra om en person ska förväntas försöka för sörja sig själv eller tvärtom ha rätt att bli försörjd av alla andra.”
Det är skamligt av Ulf Kristersson att säga att det är svårt att avgöra vilka som ska försörjas av andra. Han gör det legitimt att skuldbelägga och skambelägga de sjuka.
Sjuka ingår i ett trygghetssystem som de själva har betalat in till i hela deras yrkesliv. Sjuka som har blivit utförsäkrade ingår i ett trygghetssystem som de själva har betalat in till i hela deras yrkesliv, som nu blir/blivit utkastade trots sjukdom med läkarintyg.
Återigen: Varför lyssnar inte Försäkringskassan på den sjukes redan skrivna ”rapport” och den sjukes kunniga läkare och specialister?
Alla kan ha oturen att bli sjuka eller råka ut för en olycka. Alla kan/blir utförsäkrade trots läkarintyg. Alliansen med Ulf Kristersson lappar och lagar i sjukförsäkringen igen. De förstör mer än lagar den.
Stoppa utföräkringarna! Gör om och gör rätt på riktigt!

Next entries »