Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
  

Blogghuvud

Arkiv för augusti, 2011

Global manifestation for Belarus

2011-08-25 21:36 skrev

Idag hölls ”Global manifestation for Belarus”, frihetsmanifestationer till stöd för folket i Belarus (Vitryssland) runt om i Sverige och världen. Jag har tillsammans med Moderater och inte minst Moderata Ungdomsförbundet, tagit initiativ till dessa manifestationer.

Det är idag exakt 20 år sedan, den 25 augusti 1991, Belarus blev självständigt efter ett långvarit förtryck under Sovjetunionen. Tyvärr blev inte friheten i Belarus långvarig då den nuvarande diktatorn Alexander Lukasjenko valdes till president redan 1994, därefter har ofriheten ökat kontinuerligt och idag fängslas, torteras, förföljs och förtrycks stora delar av befolkningen.

Vi vill visa vårt stöd till folket i Belarus och sprida kunskapen om vad som försigår i landet till andra runt om i världen. Det är därför fantastiskt att se att vi hade manifestationer i Karlstad, Stockholm, Uppsala, Linköping och Malmö såväl som i London, Berlin, Miami, Bryssel och Bordeaux samt andra aktiviteter i andra delar av världen däribland Australien.

Själv deltog och talade jag på Norrmalmstorg i Stockholm på förmiddagen och på Stora Torget i Karlstad på eftermiddagen.

Ett stort tack till alla som deltagit!

Värmland är och förblir Värmland

2011-08-25 21:10 skrev

Äntligen! Nu har det till slut blivit klart. Värmland ska fortsätta att vara en egen region och inte en liten del i en storregion. Jag och Moderaterna har hela tiden varit tydliga i vår uppfattning och inte sett fördelarna med en storregion. Vi tror på Värmland och dess framtid. Vi tror också på samarbete över regionsgränserna, dock inte enbart i en riktning utan i alla. Vi behöver i framtiden jobba än mer med Västra Götalandsregionen, men också öster ut och inte minst över riksgränsen väster ut till våra grannar i Norge.

Tyvärr verkar det finnas några små separatisttendenser på diverse håll som inte alls verkar rimliga. De som funderar på att bryta sig loss ur Värmland med sina kommuner borde nog lyssna efter bland sina invånare. Jag tror som tidigare att regionfrågan är en fråga av politiker för politiker och har hittills inte träffat alla dessa värmlänningar som drömmer om en storregion.

Värmlands Folkblads Peter Franke kallar det hela ”Ett bedrövligt sammanbrott” och ger Moderaterna skulden för det. Att Peter ger Moderaterna skulden för saker är i och för sig inget nytt. Denna gång är jag dock gärna med på det och är glad över att Peter Franke tillskriver oss äran av att har räddat Värmland som län.

Nu är det dags att ta tag i våra utmaningar och hitta konkreta lösningar på dessa. För visst finns det sådana. Men i diskussionerna om storregioner har det inte presenterats några lösningar mer än att det är själva ”meddlemsskapet” i storregionen som skulle vara lösningen. Ser man det så innebär det ju att man som politiker har gett upp hoppet och förlitar sig på att politiker i Västra Götaland ska lösa de utmaningar som man egentligen själv har fått väljarnas förtroende att lösa.

Vi har presenterat vår politik och våra lösningar och hur vi ser på framtiden. Nu är det nog dags att fler gör det.

Frihet eller socialism – Det var frågan!

2011-08-15 09:48 skrev

Jag har ju vid några tillfällen tidigare lagt in några citat på bloggen gjorda av Pierre Schori (S) tidigare bland annat biståndsminister och kabinettssekreterare. Tycker att det är viktig information som även passar in här. Diplomatiskt sett kan man väl säga att mannen inte är min idol. Skälen till detta är ganska många. Schori och den dåvarande regeringen lyckades väldigt ofta välja fel sida i internationella ställningstaganden. Frågan om de baltiska staternas självständighet var inget undantag. När Gunnar Hökmark (M) och andra moderater och frihetsvänner kämpade för Baltikums självständighet var det inte med sanktionerat stöd från Pierre Schori och hans vänner. Här är några exempel på uttalanden som är svåra att se något rimligt och positivt med på något sätt. Tur för friheten i Europa att vi fick en borgerlig regering i september 1991.

 • [De balter] jag har talat med accepterar efterkrigstidens så kallade realiteter, och Helsingforskonferensen 1975 fastslog nuvarande gränser i Europa såsom gällande. Så jag tror nog att de ser det som att få autonomi, ökad självständighet, inom Sovjetunionen.
  • Pierre Schori om kraven på baltisk självständighet. Uttalande i Magasinet, SVT2, 6 april 1989.
 • Just nu är vi inte där på något sätt ännu. (…) de begär ökad självständighet när det gäller kultur, språkfrågan och det finns de som kräver på alla områden inom utrikespolitiken.
  • Pierre Schori på frågan om Sveriges regering skulle stödja kravet på självständiga baltiska stater. Uttalande i Magasinet, SVT2, 6 april 1989.
 • [Sverige vill inte] bidra till någon separatism där. Vi har erkänt den nuvarande situationen…
  • Pierre Schori om kraven på baltisk självständighet. Källa: Svenska Dagbladet, 5 september 1989.
 • Vi bejakar naturligtvis en frigörelseprocess – i kulturell bemärkelse – i de baltiska republikerna. Samtidigt är det ofrånkomligt att de är en del av Sovjetunionen, vilket ju framgår av Helsingfors-överenskommelsen från 1975 som bekräftade Europas gränser.
  • Källa: Svenska Dagbladet, 5 september 1989.

För den som så önskar finns än fler citat av Schori att läsa som inte bara rör Baltikum.

20 år av Baltisk självständighet

2011-08-15 09:42 skrev

I lördags uppmärksammades 50-årsdagen av Berlinmurens uppförande. En mörk dag i Europas historia, väl värd att minnas men inget att fira. Idag firar vi 20 års jubiléet av de tre baltiska staternas självständighet. Det är en viktig dag i världshistorien, en dag väl värd att fira. Jag kommer på lunchen att närvara vid det åttionde Måndagsmötet på Norrmalmstorg. Där kommer statsminister Fredrik Reinfeldt och regeringscheferna för Estland, Lettland och Litauen att tala. Gunnar Hökmark (M) var en av initiativtagarna till Måndagsrörelsen och kämpade för frihet i vårt östra granskap.

Jag skriver om Baltikums självständighet och Måndagsmöten bland annat i dagens NWT tillsammans med riksdagskollegan Walburga Habsburg Douglas.

50 år sedan Berlinmuren uppfördes

2011-08-13 15:25 skrev

Idag är det exakt 50 år sedan Berlinmuren började byggas. En mur som kom att dela Berlin i två delar och som avskärmade det fria Västberlin i över 28 år. En mur som skiljde folk åt och där många i försök att ta sig från öst till väst sköts till döds. Den officiella siffran över antalet som dödades vid flyktförsök är 136 personer, men siffran antas vara många gånger högre. Den 9 november 1989 föll muren och det östtyska folket återfick sin frihet. Den 3 oktober 1990 återförenades Västtyskland och Östtyskland officiellt och blev åter ett land.

Den 13 augusti 1961 är en dag som är värd att minnas. Inte som något positivt, men som vad stängda gränser, slutenhet och socialism kan leda till. Idag har vi ett öppet Europa med fri rörlighet. Låt oss fortsätta den inriktningen och göra det än mer öppet.

Berlinmuren vid Brandenburger Tor

Brandenburger Tor öppen och utan mur

Spår av muren finns fortfarande kvar. Både i form av kortare sparade delar av muren och som här på bilden där de som dödades av DDR:s vakter när de försökte ta sig till friheten i väst. Den sista personen som dog innan murens fall var den då 20-årige Christ Gueffroy som kan ses på bilden.

Den 13 augusti 2007 deltog jag vid en manifestation arrangerad av CDU:s ungdomsförbund Junge Union för att påminna om historien. Platsen är utanför huvudkontoret för Die Linke, tidigare SED. Budskapet på den uppbyggda murdelen ”13 August 1961: Sozialismus statt freiheit” (”13 augusti 1961: Sosialism istället för frihet”)

Försvinner kommunismen med Ohly?

2011-08-10 14:37 skrev

Vänsterpartiledaren Lars Ohly har meddelat att han inte ställer upp till omval som partiordförande och avgår vid partiets kongress nästa år. Riksdagsledamöterna Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Hans Linde har alla meddelat att de är intresserade av att efterträda Lars Ohly.

För egen del är det inte speciellt viktigt vilken person som tar över, och det är ju tack och lov ingenting jag heller är delaktig i eller har med att göra. Det som är mer viktigt är ju vilken politik personen står för. Att jag kommer ha andra politiska uppfattningar än den som väljs, oavsett vem det blir, är hyggligt självklart och ska så vara. Frågan är om Ohlys mer kommunistiska uppfattning kommer att gå i arv eller inte. Kommer näste ledare för vänstern fortsätta krama kommunistspöket eller kommer han eller hon att kasta ut det? Ja vi lär väl få veta det tids nog!

Manifestation for Belarus (Vitryssland) August 25! (Sv/En)

2011-08-07 16:58 skrev

Den 25 augusti i år firas självständighetsdagen i Belarus (Vitryssland). För 20 år sedan, den 25 augusti 1991, återfick landet sin frihet efter mer än 70 års förtryck under Sovjetregimen. Friheten blev inte långvarig. Redan 1994 valdes Aleksander Lukasjenko till president och har sedan fört landet längre och längre bort från frihet och öppenhet och idag är diktaturen Belarus Europas mest slutna land med ett omfattande politiskt förtryck och ett folk och en politisk opposition som inte ges rätten till ett liv i frihet.

Organisationen IYDU (International Young Democrat Union) stödjer oppositionen i Belarus och dess medlemsorganisationer tar initiativ till solidaritetsmanifestationer på Självständighetsdagen den 25 augusti. Vi uppmanar alla medlemsorganisationer att ta initiativ till manifestationer i respektive land, gärna i flera städer. I Sverige kommer Moderata Ungdomsförbundet (MUF) att ta detta initiativ och välkomnar även andra politiska ungdomsförbund och andra organisationer att delta för att visa sitt stöd till folket i Belarus.

Mer information kommer inom kort och det går också att följa vad som ska hända på twitter #Belarus #August25

 __________________________________________________________

August 25 the day for the re-independence of Belarus will be celebrated. After more than 70 years of oppression from under the Soviet regime the country got its independence back 20 years ago on the 25th August 1991. The freedom and independence did not last for long. Already in 1994 Alexander Lukashenko was elected president and have since then taken Belarus further and further away from freedom and democracy and Belarus is today the most closed and undemocratic country. Often called the last dictatorship in Europe, where the people and the political opposition are not given their right to live in an open and free country with the right to express themselves.

IYDU (International Young Democrat Union) supports the opposition in Belarus and our member organisations are taking action for organising manifestations of solidarity on the Independence Day on August 25. We encourage all our member organisations to take initiative and organise manifestations in their respective countries, if possible in several cities. In Sweden MUF (Youth of the Moderate Party) will take this initiative and welcomes also other political youth organisations and NGO:s to participate and to show their support for the people of Belarus.

More information will come shortly and it is also possible to follow what will happen on twitter #Belarus #August25

Fortsatt förtryck i Belarus (Vitryssland) / Further oppression in Belarus (Sv/En)

2011-08-07 16:24 skrev

Regimen i Belarus (Vitryssland) fortsätter förtrycket av sitt folk. Nu senast arreststerades Ales Byalyatski, ordförande i människorättsorganisationen Viasna och vice ordförande i  International Federation for Human Rights. Byalyatski anklagas för skattebrott efter information om konton som Litauen har utlämnat till myndigheterna i Belarus.* Oerhört korkat och naivt kan tyckas och med konsekvenser som nu visar sig i form av arresterningar. Den Litauiska regeringen bekräftar att de utlämnat information, men ändrar nu sitt regelverk. Bättre sent än aldrig men trots allt för sent.

  *(Möjligheterna att bedriva människorättsarbete i Belarus är mycket små och organisationer är förbjudna därför har man de pengar som finns i andra länder)

____________________________________________________

The Belarusian authorities continues to oppress its people. Recently Ales Byalyatski was arrested. Byalyatski is chairman of the human rights organization Viasna and deputy chairman of  International Federation for Human Rights. Byalyatski is being accused for illegal money transactions from accounts in Lithuania after that the Belarusian authorities have been given bankinformation from Lithuania.* An unacceptable, naive and stupid move from Lithuania and with consequences that we now can see in form of arrests. The government of Lithuania have admitted that the information have been given to the authorities in Belarus, but the will now change there regulations. Unfortunately too late.

 *(To run organizations and to work with human rights in Belarus is hard and often illegal. Therefore the organization need to have accounts in other countries)

Hoppa till verktygsfältet