Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
  

Blogghuvud

Manifestation for Belarus (Vitryssland) August 25! (Sv/En)

2011-08-07 16:58 skrev

Den 25 augusti i år firas självständighetsdagen i Belarus (Vitryssland). För 20 år sedan, den 25 augusti 1991, återfick landet sin frihet efter mer än 70 års förtryck under Sovjetregimen. Friheten blev inte långvarig. Redan 1994 valdes Aleksander Lukasjenko till president och har sedan fört landet längre och längre bort från frihet och öppenhet och idag är diktaturen Belarus Europas mest slutna land med ett omfattande politiskt förtryck och ett folk och en politisk opposition som inte ges rätten till ett liv i frihet.

Organisationen IYDU (International Young Democrat Union) stödjer oppositionen i Belarus och dess medlemsorganisationer tar initiativ till solidaritetsmanifestationer på Självständighetsdagen den 25 augusti. Vi uppmanar alla medlemsorganisationer att ta initiativ till manifestationer i respektive land, gärna i flera städer. I Sverige kommer Moderata Ungdomsförbundet (MUF) att ta detta initiativ och välkomnar även andra politiska ungdomsförbund och andra organisationer att delta för att visa sitt stöd till folket i Belarus.

Mer information kommer inom kort och det går också att följa vad som ska hända på twitter #Belarus #August25

 __________________________________________________________

August 25 the day for the re-independence of Belarus will be celebrated. After more than 70 years of oppression from under the Soviet regime the country got its independence back 20 years ago on the 25th August 1991. The freedom and independence did not last for long. Already in 1994 Alexander Lukashenko was elected president and have since then taken Belarus further and further away from freedom and democracy and Belarus is today the most closed and undemocratic country. Often called the last dictatorship in Europe, where the people and the political opposition are not given their right to live in an open and free country with the right to express themselves.

IYDU (International Young Democrat Union) supports the opposition in Belarus and our member organisations are taking action for organising manifestations of solidarity on the Independence Day on August 25. We encourage all our member organisations to take initiative and organise manifestations in their respective countries, if possible in several cities. In Sweden MUF (Youth of the Moderate Party) will take this initiative and welcomes also other political youth organisations and NGO:s to participate and to show their support for the people of Belarus.

More information will come shortly and it is also possible to follow what will happen on twitter #Belarus #August25

0 (+ 0) kommentarer till “Manifestation for Belarus (Vitryssland) August 25! (Sv/En)”

Följ alla kommentarer till detta inlägg med denna RSS 2.0 feed.

Här ansvarar du själv för det du skriver. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor gäller. Olämpliga kommentarer kommer att tas bort.
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Kommentera

*

Hoppa till verktygsfältet