Gymnasieutredningens förslag

Nu är det ett par veckor sedan jag läste klart gymnasieutredningens förslag. Och sedan har jag funderat och nu tänkte jag dela med mig av mina tankar.

Det är en gedigen utredning med många bra förslag. Och det är nödvändigt med tanke på vår utmaning – nästan en fjärdedel av alla slutför inte sin gymnasieutbildning.

Men positivt är att nästan alla faktiskt börjar på gymnasiet. Bara 0,7% har inte påbörjat gymnasiet 2 år efter att de slutat 9:an. 5% går bara ett eller två år och runt 30% får inte examen. De flesta av dem går 3 år men blir inte klara, oftast fattas det bara nån enstaka kurs så vägen till examen är kort. Det värsta är att bakgrundsfaktorer slår igenom på möjligheterna att få examen.

Utredningen har som sagt många förslag inom olika teman, här är några:

– åtgärder för ungas deltagande i utbildning/ där man t ex föreslår ett övergripande mål i skollagen, att rektor ska motverka studieavbrott och att föräldraansvaret tydliggörs

– stöd till elever, undervisningstid och starkare  rätt till utbildning/ där man t ex föreslår krav på överlämnande från grundskolan , krav på samlad skoldag, rätt till mentor

– utveckling av introduktionsprogrammen/där man t ex föreslår tydligare rätt till heltidsstudier, mer varierat utbildningsinnehåll och underlättande av övergångar

– förändringar i nationella program/ där föreslår man t ex enhetliga behörighetskrav om 12 godkända betyg

– ämnesbetyg /där man föreslår att det utreds vidare

Jag skulle kunna skriva mycket mer men andan i utredningen är att det inte längre kan vara okey att ungdomar inte lyckas med sin gymnasieutbildning och det kommer att kräva annat arbetssätt och förhållningssätt på sina håll.

Sedan pekar man också på några utmaningar som man dock inte lämnar några förslag på t ex kursbetygen som försvårar helhetssyn på utbildningen.

Nu är betänkandet ute på remiss och det ska bli spännande att så småningom få ta del av dessa. Och sedan väntar vi såklart på regeringens förslag inom ett mycket viktigt område!

/GunillaComments are closed.