Archive for april 12, 2017

På väg hem efter fem dagars kongress

onsdag, april 12th, 2017

Som ett av tre ombud för riksdagsgruppens 113 ledamöter har man inte riktigt samma uppdrag som övriga ombud. Man har ingen rösträtt, däremot yttrande- och förslagsrätt. Fast det förutsätts att man inte använder dessa… Det är andra gången jag är ombud för riksdagsgruppen och jag tolkar mitt uppdrag som att vara en länk och att […]