Kommunikation och Teknik

Apr 18

Det finns enorma möjligheter när det kommer till marknadsföring via det mobila nätet i Sverige. Svenskarna såg snabbt nyttan med att ha ett snabbt mobilnät och redan 2009 började man ordna med 4G-nät runtomkring i landet. Det har inneburit att det idag finns ett riktigt bra och fungerande 4G-nät som används flitigt av en stor del av landets befolkning. Det är också något man tror kommer öka i användningen. Det är många som anser att den smarta telefonen är nödvändig i dagens samhälle.

Ett snabbare nät leder till många saker. Rent generellt kan man säga att användningen av nätet och mobiltelefonerna ökar i samband med de tekniska förutsättningarna som finns för att kunna kommunicera effektivt. Att Sverige var så tidiga med att utveckla ett 4G-nät innebär att det finns en stor marknad när det gäller att marknadsföra sig själv på internet riktat till mobilpubliken. Svensken gillar att surfa med mobilen. Det har lett till att det är vanligast att man har ett abonnemang där man betalar i efterskott. Med dessa abonnemang finns det utökade möjligheter till att köpa obegränsad surf eller en stor möjlig datamängd surf.

Svenskarna är inte bara bra på mobilsurf, de är faktiskt världsbäst. När man har mätt hastigheterna i olika länder har man kommit fram till att Sverige hamnar överst på prispallen. Till exempel kommer USA först på en något blygsam åttondeplats. När man gjorde undersökningen fann man att den genomsnittliga nedladdningshastigheten låg på 22.1 mbps, en hög siffra för att vara ett genomsnitt. Det betyder att du kan få ut mycket av att köpa mobil Sverige.

Rätt mobil ger snabbare surf

Genom att köpa en bra smartphone gör du dig en tjänst sett ur hastighetssynpunkt. Många väljer idag att köpa en prisvärd Android där du som konsument får mycket för pengarna. Att köpa mobiltelefon nu för tiden kan tros vara enkelt då det finns ett så stort utbud. Du bör dock helst kolla runt lite innan du bestämmer dig. Att jämföra olika telefoner och deras egenskaper är en god idé. Idag har telefonerna flera olika funktioner och vilken som passar dig och din livsstil bäst beror mycket på hur och till vad du använder din smartphone. En bra telefon att köpa om du är intresserad av prisvärd surf är ZTE blade vec. ZTE mobiltelefoner rankar högt i Sverige på flera plan och är utmärkt till surf.

Något för framtiden

Kollar man på utvecklingen vad gäller hur folk använder sina telefoner kan man tydligt se att de används allt mer till att konsumera medier men även till att köpa annat. Procentandelen svenskar som har smartphone har ökat väldigt snabbt och idag är det bara en bråkdel av de telefoner som säljs som inte är just en smartphone.

Maj 31

support-1120755_1280

IP-telefoni eller VoIP, som står för Voice over Internet Protocol, är telefoni som gör det möjligt att kommunicera via internet, vilket blir allt vanligare och vanligare inom företag världen över. Ingående och utgående samtal sker då med hjälp av virtuella telefonsystem. Utvecklingen har nu gått så långt att det dessutom går att använda sig av IP-telefoni från vanliga telefoner, men då krävs särskilda adaptrar vars syfte är att ansluta telefonen till datanätet. Olika företag och andra verksamheter kan dra stor nytta av att använda sig av IP-telefoni, då fenomenet har många praktiska fördelar. Tjänsten kräver till exempel knappt varken underhåll eller driftkostnader.

Två huvudsakliga anledningar till att använda sig av IP-telefoni

Det finns framför allt två anledningar som ligger i fokus till varför företag borde byta till IP telefoni, istället för att använda dedikerad fast telefoni. Det är nämligen både billigare och resulterar även i en större flexibilitet, vilket beror på att verksamheten då enbart använder sig av ett nätverk, istället för att ha både ett nätverk att surfa på och ett telenät att ringa på. Med andra ord sparas mycket pengar in på de försvunna telefonräkningarna eftersom företaget slipper betala ett minutpris för telefonsamtal och ringer istället gratis via internet. Det är fördelaktigt både för samtal inom landets gränser, men framför allt för samtal som görs internationellt.

Samtidigt blir verksamheten mer flexibel eftersom tjänsten medför ett antal funktioner, som till exempel vidarekoppling och röstmeddelande till mailen. Vidarekoppling resulterar i att kontakt med kund hålls, även när ingen kan ta emot samtalet, vilket beror på att samtalet då vidarebefordras till exempelvis en mobiltelefon. Röstmeddelande till mailen innebär att om ingen trots vidarekoppling svarar på samtalet, skickas även ett röstmeddelande direkt till e-posten hos personen som missat att svara. Det gör att man aldrig missar ett samtal på riktigt.

Dessutom är det en extrem fördel att man kan ringa överallt där det finns internet. Detta gör att faktorer som att befinna sig i utlandet inte längre spelar någon roll så länge den tillhörande adaptern är medtagen och man har laddat ner en app för IP-telefoni. Applikationen fungerar både för Android och iOS.

Andra fördelar för företag som använder sig av IP-telefoni

Tillförlitligheten av IP-telefoni för företag går att räkna med även på bärbara datorer eftersom det sker via en vanlig internetuppkoppling och inte via en speciell hårdvara, vilket resulterar i en stor tillgänglighet av tjänsten. Vidare tillkommer det heller inte några kostnader för att använda sig av tjänsten, utan det går att använda sig av IP-telefoni med sitt gamla vanliga nummer.

Att använda IP-telefoni inom ett företag kan alltså resultera i mycket positivt. Trots den låga kostnaden för tjänsten påverkas inte kvaliteten på ljudet märkvärt, så länge stadig internetuppkoppling finns. Många leverantörer av IP-telefoni garanterar dessutom att ljudkvaliteten ska hålla måttet med fast telefoni.

Väl utvecklad teknik som ständigt är under utveckling

Syftet med IP-teknik var att göra det möjligt att överföra både ljud och video i realtid genom internet, vilket man också lyckades med. Företag med global utspridning har insett de många fördelarna med tjänsten och fler verksamheter tillkommer ständigt. Samtidigt fortsätter även IP-telefonin att utvecklas frekvent, vilket gör att det inom en snar framtid troligtvis kommer att bli ännu bättre. Slutligen medföljer i många fall även ökad produktivitet bland de anställda, men också en yrkesmässig professionalism hos de företag som använder sig av tjänsten.

Apr 02

m2m.

M2M står för maskin-till-maskin kommunikation och beskriver det automatiska informationsutbytet mellan maskiner och apparater. M2M-lösningar delas vanligtvis in i följande: Sensorer och IT-komponenter som är integrerade i eller anslutna till objekt för att samla in data, GPS-koordinater, strömförbrukning och ljusintensitet. Maskin-till-maskin kommunikation rankas bland de kärntekniker som är på väg att lösa akuta problem i vårt informationssamhälle. När maskiner pratar med varandra och hanterar både affärsmässiga och vardagliga uppgifter automatiskt, ökar vår ekonomiska effektivitet, säkerställs kvaliteten och leder till en hållbar miljö. Europeiska och amerikanska ingenjörer har utvecklat denna teknik. Liksom Bluetooth är detta ett samarbetsprojekt mellan telekomledare som söker sig ett gemensamt mål att utveckla nya trådlösa tekniker som gör det möjligt diverse maskiner att kommunicera.

M2M kommunikation kan användas för att få omedelbar feedback på hur en viss fjärrtillgång används, vilka funktioner som är mest populära och vilka problem, som fel eller haverier, som vanligtvis uppstår. Denna information är användbar för att korta ledtiden till en förbättrad eller uppdaterad version eller erbjuder förebyggande tjänster, vilket ger en stor konkurrensfördel. När den appliceras på människor, kan M2M kommunikation bidra till att skydda ensamarbetare eller utsatta barn, att användas för att hitta en försvunnen person och för att hjälpa till att förbättra liv genom att säkerställa att rätt mediciner tas.

Nästan alla typer av företag kommer att kunna använda sig av M2M kommunikation. Allt från branschkategorier såsom tjänsteleverantörer, hotell, restauranger och klubbar, tillverkning och distribution, logistik, bank och juridiska enheter m.m. kommer, på olika sätt, att kunna hitta något användbart med M2M. Tekniken är inte begränsad till IT-relaterade branscher. Med hjälp av 4G och dess högre hastigheter och omfattande tillgänglighet kommer M2M att kunna utvecklas än mer. Mycket mer data kan skickas och hämtas, vilket leder till rikare samspel mellan maskiner. Ett exempel på det ultimata i maskiner som kan tala med varandra är förarlösa bilar, vilket redan har testats i mer än 300 000 miles i USA. Sensorer i bilarna håller dem på säkert avstånd från andra fordon. När alla bilar kan prata med varandra, skulle kraschar bli ett minne blott och pendlandet skulle bli mycket säkrare.

Feb 16

4G täckning2

Den första generationen av mobilteknik 1G kom 1981 med analog överföring och år 1992 dök 2G upp i form av det digitala informationsutbytet. 3G gjorde sin debut 2001 och här ingår ett multimediastöd tillsammans med en toppöverföringshastighet på minst 200 kB per sekund. Termen 4G diskuteras en hel del dessa dagar med hänvisning till en ny hastighetsstandard i internetanslutning, men vad är fördelarna gentemot 3G?

Under de senaste åren har de flesta av oss konsumenter blivit vana vid att kunna ansluta till Internet med hjälp av mobiltelefonen när vi reser runt. Detta uppnås vanligen genom att ansluta via ett nätverk som tillhandahålls av mobiloperatören, känd som ett 3G-nät. 3G står för ”tredje generationens” mobildatastandarder, eller i stort sett den tredje versionen av den teknik som tillåter användare att ladda ner data till sina mobila enheter. 3G-tekniken har funnits i några år nu och mobiloperatörer har arbetat med utvecklingen av dess efterföljare, 4G (”fjärde generationen”), ungefär lika länge. De äldre 3G-standarder har varit tillräckliga för de inledande skedena av att få med konsumenternas internet på resande fot, men de har ett antal nackdelar. Det viktigaste är hastigheten på nedladdning av data och täckningen av tjänsten.

De nya nättjänsterna som 4G erbjuder ska lösa dessa frågor när det är fullt utbyggt. 4G kommer att ge betydligt snabbare internetuppkoppling över mobila enheter. I praktiken, kommer webbsidor hämta mycket snabbare och det kommer att bli möjligt att ladda ner ljud, video och program över en mobil anslutning. 4G kommer att ge mobila enheter möjlighet att ladda ner 100 MB per sekund, vilket förmodligen är cirka tio gånger snabbare ditt hems bredbandsanslutning någonsin kan åstadkomma. I verkligheten kommer tillgången av hastigheter sannolikt att vara något lägre än 100 MB, men trots det kommer det bli en betydande förbättring på aktuella mobila åtkomsthastigheter. Nätverk med 4G täckning borde också vara betydligt mer robust än 3G, vilket kommer innebära att din anslutning förblir stark oavsett om du rör dig, sitter i en bil eller ett tåg. Även användare inuti byggnader kommer att få en förbättrad anslutning eftersom radiovågor som bär 4G data lättare kan tränga igenom solida väggar.