Kommunikation och Teknik

2015 Archive

Apr 02

M2M står för maskin-till-maskin kommunikation och beskriver det automatiska informationsutbytet mellan maskiner och apparater. M2M-lösningar delas vanligtvis in i följande: Sensorer och IT-komponenter som är integrerade i eller anslutna till objekt för att samla in data, GPS-koordinater, strömförbrukning och ljusintensitet. Maskin-till-maskin kommunikation rankas bland de kärntekniker som är på väg att lösa akuta problem i […]

Read the rest of this entry »

Feb 16

Den första generationen av mobilteknik 1G kom 1981 med analog överföring och år 1992 dök 2G upp i form av det digitala informationsutbytet. 3G gjorde sin debut 2001 och här ingår ett multimediastöd tillsammans med en toppöverföringshastighet på minst 200 kB per sekund. Termen 4G diskuteras en hel del dessa dagar med hänvisning till en […]

Read the rest of this entry »