Kommunikation och Teknik

Jul 22

Vad är egentligen den nya trenden marketing automation? Det är helt enkelt ett datadrivet verktyg som hjälper marknads- och säljavdelningar att effektivisera sin tid. Genom att samla in data om potentiella kunder och automatisera mailutskick och sociala media flöden blir det enklare att identifiera en potentiell kund. Detta är något som kommer stort inom marknadsföring, 49 % av alla företag använder sig av marketing automation idag och det är en siffra som stiger. Speciellt inom området Business to Business för små och medelstora företag har det visat sig effektivt att integrera CRM (Customer Relations Marketing) med automation för att kunna jobba specifikt mot rätt målgrupper. Här får du tips på hur du använder dig av verktyget på bästa sätt.

Schemalägg kampanjer i sociala medier

Många marknadsföringsteam spenderar mycket tid med att uppdatera sociala medier och att vara aktiva med sina följare. Men tweets, Facebookstatusar och Linkedin går att uppdatera automatiskt med riktade kampanjer utan att kunden förlorar känslan av personlig kontakt. Du kan också analysera intresset för dina uppdateringar och kampanjer och se vad som fungerar bäst.

Personlig e-postmarknadsföring på mindre tid

Med marketing automation verktyg för en effektiv automatiserad säljprocess kan du skapa nyhetsbrev med specifika och till och med personliga budskap. Anpassad automatik kommer göra jobbet åt dig genom att schemalägga och skicka ut automail från företag till individ. Detta har visat sig effektivt då utskick baserat på surfande och shoppinghistorik ökar försäljningen med 20 %. Kunden känner sig helt enkelt utvald och blir glad över erbjudanden från favoritprodukter.

Fånga potentiella kunder baserat på Leads scoring

Det här verktyget hjälper dig och marknadsföringsteamet att analysera kunden genom att se hur en person är aktiv på webben, köpbeteenden och vilka produkter personen är intresserad av. Därmed kan du rikta dina kontakter utifrån dessa kriterier. På så sätt kan du sålla ut de prospekt till de kunder som är mest benägna att köpa din produkt och därmed komma närmare affär än med slumpmässig marknadsföring.

Leads nurturing

Lead nurturing är också en viktig uppgift för ett marknadsföringsteam, men det tar också mycket tid. Här kan du också automatisera arbetsflödet genom att välja ut leads genom det poängsystem som tilldelas dem (leads scoring). En kund eller ett lead behöver bearbetas innan köp för att känna sig trygg med produkten, och här kan du analysera hur många gånger de varit inne i webshopen, klickat på länkar eller tittat på videos för att sedan rikta utskicket utifrån dessa kriterier.

Få ner antalet kalla samtal

Att ringa upp någon slumpmässigt eller använda sig av stora mailinglistor kräver mycket arbete innan du hittar en lead, och med lead scoring kommer du kunna ha samtal och utskick som mer troligt leder till sälj. Genom att välja vad du vill automatisera kan du fokusera på saker som du vill ägna mer tid åt och finslipa för att förbättra produkten och innehållet, vilket i slutändan effektiviserar ditt arbete som blir mer lönsamt och kvalitativt.

Minska kundprocessen och automatisera uppföljning

Tiden för en lead att bli köpande kund minskar alltså med dessa riktade aktiviteter baserat på datadriven information. Utan denna information skulle säljprocessen bli betydligt längre. Du kan också automatisera uppföljningen av kunden, som påminner kunden om att ni finns och vilka nya kampanjer och event ni kommer ut med. Du kan också stänga av och påbörja kampanjer per automatik.

Automatiska försäljningsrapporter

Det blir enklare att se försäljningssiffror och hur kampanjerna har fungerat med den statistik som systemet automatiskt genererar. Du vinner alltså tid från arbete som förut skedde manuellt med denna teknik, i princip allt kan följas upp och därmed får företaget ett samlat grepp om verksamheten.

När bör jag investera i marketing automation?

Marketing automation är alltså det verktyg du använder för att kunna automatisera delar av ditt arbete och attrahera mer kunder och på sikt få högre omsättning. Du ska börja fundera på marketing automation när du: har en stadig ström av nya kunder och du känner att du har ett innehåll och en produkt som är tillräckligt intressant för kunden. Då vill du förmodligen göra din marknadsföring mer personlig för att kunden ska stanna kvar. Du bör också fundera på detta verktyg om du spenderar mycket tid på att uppdatera företagets sociala medier istället för att ha en bra kundkontakt på alla nivåer. Använd alltså marketing automation när du vill få företaget att växa på ett effektivt sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*