Kommunikation och Teknik

M2M Archive

Apr 02

m2m.

M2M står för maskin-till-maskin kommunikation och beskriver det automatiska informationsutbytet mellan maskiner och apparater. M2M-lösningar delas vanligtvis in i följande: Sensorer och IT-komponenter som är integrerade i eller anslutna till objekt för att samla in data, GPS-koordinater, strömförbrukning och ljusintensitet. Maskin-till-maskin kommunikation rankas bland de kärntekniker som är på väg att lösa akuta problem i vårt informationssamhälle. När maskiner pratar med varandra och hanterar både affärsmässiga och vardagliga uppgifter automatiskt, ökar vår ekonomiska effektivitet, säkerställs kvaliteten och leder till en hållbar miljö. Europeiska och amerikanska ingenjörer har utvecklat denna teknik. Liksom Bluetooth är detta ett samarbetsprojekt mellan telekomledare som söker sig ett gemensamt mål att utveckla nya trådlösa tekniker som gör det möjligt diverse maskiner att kommunicera.

M2M kommunikation kan användas för att få omedelbar feedback på hur en viss fjärrtillgång används, vilka funktioner som är mest populära och vilka problem, som fel eller haverier, som vanligtvis uppstår. Denna information är användbar för att korta ledtiden till en förbättrad eller uppdaterad version eller erbjuder förebyggande tjänster, vilket ger en stor konkurrensfördel. När den appliceras på människor, kan M2M kommunikation bidra till att skydda ensamarbetare eller utsatta barn, att användas för att hitta en försvunnen person och för att hjälpa till att förbättra liv genom att säkerställa att rätt mediciner tas.

Nästan alla typer av företag kommer att kunna använda sig av M2M kommunikation. Allt från branschkategorier såsom tjänsteleverantörer, hotell, restauranger och klubbar, tillverkning och distribution, logistik, bank och juridiska enheter m.m. kommer, på olika sätt, att kunna hitta något användbart med M2M. Tekniken är inte begränsad till IT-relaterade branscher. Med hjälp av 4G och dess högre hastigheter och omfattande tillgänglighet kommer M2M att kunna utvecklas än mer. Mycket mer data kan skickas och hämtas, vilket leder till rikare samspel mellan maskiner. Ett exempel på det ultimata i maskiner som kan tala med varandra är förarlösa bilar, vilket redan har testats i mer än 300 000 miles i USA. Sensorer i bilarna håller dem på säkert avstånd från andra fordon. När alla bilar kan prata med varandra, skulle kraschar bli ett minne blott och pendlandet skulle bli mycket säkrare.