Stayinthegame


Ledarskap

  ”Att leda andra är att följa sig själv. Att låta andra växa och utvecklas i sin egen närhet är det snabbaste och mest effektiva sätt att skapa goda ledare. Att bjuda andra på samma mat som du själv äter skapar tillit och gemenskap. Tro aldrig att du kan springa fortare än dina ben bär […]